Snel geld nodig

Snel geld nodig ? Bekijk deze mogelijkheden

Lenen zonder werk

Als u werkloos bent en snel geld nodig heeft, en hiervoor een lening wilt afsluiten, dan is dat in principe mogelijk. Het gaat er hierbij vooral om wat uw vermogen is en welk gewicht in u de schaal kunt leggen om een eventuele lening toch verantwoord te maken. Hou er hoe dan ook rekening mee dat de lening in de meeste gevallen aanzienlijk lager zal liggen dan wanneer u wel werkt en dus een hoger inkomen heeft. Wanneer u een lening kunt afsluiten zal in bepaalde gevallen ook de rente die berekend wordt over de lening hoger liggen omdat u een groter risico vormt voor de kredietverstrekker in kwestie. Ook dit wordt echter berekend aan de hand van het beschikbare vermogen. Hou er als vanzelfsprekend daarnaast ook rekening mee dat u de lening zal moeten terugbetalen. Bereken daarom ook altijd zelf of u een dergelijke afbetaling al dan niet kunt dragen.

Snel geld op uw rekening

Lenen zonder bank

Het is niet perse noodzakelijk om wanneer u op zoek bent naar een krediet, deze af te sluiten bij een bank. Er zijn verschillende bedrijven die tegen bijzondere voorwaarden een krediet kunnen verstrekken. Als laatste is er uiteindelijk ook nog de mogelijkheid om te lenen bij een privé persoon. Vooral bij deze laatste is het echter absoluut noodzakelijk goed te weten waar u aan begint. Probeer alle voorwaarden van een normale kredietinstelling in acht te nemen en deze steeds aan de hand van een overeenkomst vast te leggen. Ook wanneer u een krediet afsluit bij een andere kredietverstrekker is het absoluut noodzakelijk om te weten met welke voorwaarden u rekening dient te houden. Verschillende dergelijke partijen kunnen u immers wel een krediet aanbieden, maar vaak gaat dat gepaard met een hogere rente en heeft u geen marge wanneer het allemaal even iets minder gaat dan u had verwacht. Wees er met andere woorden zeker van dat u tot in detail weet waar u aan begint.

 

Lenen bij familie

Het kan voorkomen dat u voor een lening niet te raden wenst te gaan bij een kredietverstrekker, maar gewoon in de familie kapitaalkrachtige personen heeft. In dat geval zou u er voor kunnen kiezen om bij die persoon te rade te gaan of hij u al dan niet een lening wenst te geven. Hou er rekening mee dat in een dergelijk geval goede afspraken gemaakt dienen te worden. Dient u het bedrag maandelijks terug te betalen, vanaf wanneer begint de afbetaling en vooral hoeveel dient u af te betalen? In de meeste gevallen zal het familielid namelijk alleen geïnteresseerd zijn om u een lening te geven als hij daar zelf ook iets aan over kan houden. Probeer daarom duidelijke afspraken te maken over de intrest en ook de looptijd van de lening is natuurlijk van belang. Zorg er voor dat u alle afspraken op papier heeft staan, zo voorkomt u later eventuele onaangename problemen. Op deze manier kunt u vaak wel snel over uw geld beschikken.

Geld lenen bij familie of vrienden

Lenen bij privé persoon

Wanneer u niet aan de verplichtingen wenst te voldoen van een kredietverstrekker kunt u eventueel proberen om een krediet aan te gaan bij een privé persoon. In dit geval ontwijkt u niet alleen lastige en onduidelijke overeenkomsten, maar beperkt u ook het risico dat er eventuele onverwachte kosten de kop opsteken. U kunt echter wel tegen het probleem aanlopen dat een privé persoon vaak slechts een beperkt bedrag zal willen lenen en dat ook de duur van de lening vaak beperkter zal zijn dan wanneer u bijvoorbeeld bij een bank een krediet afsluit. Zorg er in ieder geval voor dat u duidelijke afspraken maakt en deze afspraken in het meest gunstige geval vastlegt op papier. Zo ontstaan er later geen onaangename discussies en weet u beiden waar u aan toe bent. Hou er in ieder geval ook rekening mee dat u de persoon waarbij u de lening aangaat voor de volle honderd procent kunt vertrouwen. U gaat immers een vrij belangrijke verbintenis aan.

Heel snel geld nodig

Als u echt heel snel geld nodig heeft, dan kunt u natuurlijk ook snel wat bezittingen verkopen met een grote waarde, zoals sieraden of dure apparatuur. of dingen van grotere waarde zoals uw auto, scooter of motor.

 

Kijk vandaag nog hoeveel geld u kunt lenen:

Hoeveel kan ik lenen ?