Voordegroei

voordegroei

Investeren in bedrijven met de mogelijkheden van Voordegroei

Elke dag opnieuw zijn er heel wat geïnteresseerde partijen die op zoek gaan naar mogelijkheden om te investeren in bedrijven. Anderzijds is het zo dat er ook continue ondernemingen op zoek zijn naar extra financiële middelen. Wanneer beide partijen elkaar vinden kan dat leiden tot een interessante samenwerking. Het einddoel is uiteraard het realiseren van een lucratieve overeenkomst voor beide partijen. Lijkt dit jou ook wel wat? Dan kunnen we je alleen maar aanraden om even kennis te maken met de mogelijkheden die Voordegroei allemaal voor jou in petto heeft. 

Je aanmelden als investeerder bij Voordegroei

Voordegroei vormt eigenlijk het toegangsluik tot de MKB-financieringsmarkt. Samen met investeerders is het de belangrijkste taak van Voordegroei om op een interessante manier een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse MKB. Als investeerder kies je er voor om een lening te verstrekken. In ruil daarvoor kan je rekenen op het ontvangen van een bepaalde hoeveelheid aan rente. De rol van jou als investeerder is ongelofelijk belangrijk. Door het verstrekken van een lening zorg je er namelijk voor dat je ondernemingen die zich in het MKB bevinden de mogelijkheid biedt om hun bestaande positie te versterken. Bovendien spreekt het voor zich dat de verworven gelden eveneens aangeworven kunnen worden om zich verder te ontwikkelen. 

Hoe verloopt investeren in bedrijven bij Voordegroei?

Voor investeerders is het mogelijk om zich gratis aan te melden bij Voordegroei. Van zodra je bent aangemeld is het mogelijk om via de website de investeringsposities te bekijken. Op het ogenblik dat je dit doet zal je kunnen vaststellen dat het aanbod met investeringsposities behoorlijk uitgebreid is. De informatie die je meteen kan raadplegen is onder meer:

- De risicoklassen waarbinnen de investeringen zich bevinden;
- De looptijden die worden gehanteerd voor de investeringen;
- De rentepercentages die worden aangeboden bij de diverse investeringen;

Wanneer je de keuze maakt om te investeren in bedrijven via Voordegroei zal je kunnen vaststellen dat je kan investeren met vertrouwen. Het is namelijk zo dat Voordegroei altijd een grondige screening uitvoert van de bedrijven die ze op haar platform toelaat. Daarnaast is het zo dat investeerders altijd kunnen rekenen op een aantrekkelijk rendement gecombineerd met een beperkt risico. Voor heel wat mensen die graag zouden willen investeren in bedrijven geldt dat zij vrezen dat ze daarvoor een significant bedrag voor handen moeten hebben. Die vrees is helemaal niet correct. Investeren in bedrijven kan via Voordegroei dan ook reeds vanaf een bedrag van slechts 500 euro. Ook kleinere investeerders kunnen dus probleemloos investeren.

voordegroei investeren

Je registreren bij Voordegroei is helemaal gratis 

Voordegroei wil het voor zoveel mogelijk geïnteresseerde investeerders mogelijk maken om een investering te doen in interessante bedrijven. Dit heeft in eerste instantie als gevolg dat iedereen zich gratis bij de website kan registreren. Bovendien is het mogelijk om een keuze te maken tussen twee verschillende accounts. Het gaat hierbij dan uiteraard om:

1. Een privé account;
2. Een zakelijk account;

Welke van de twee hierboven genoemde accounts jij uiteindelijk zal afsluiten is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke (of zakelijke) situatie. Wanneer je bent geregistreerd zal je op zoek willen gaan naar een investering die voor jou interessant lijkt. Je kan je dan zeer eenvoudig aanmelden voor een bepaalde investering. Let op, het bedrag dat je wenst te investeren dient niet meteen te worden overgemaakt. Van zodra het vereiste bedrag voor de investering volledig is gealloceerd zal je als één van de investeerders een e-mail ontvangen. Vanaf dat moment dien je binnen de drie dagen het investeringsbedrag over te maken. Dit overmaken gebeurt naar de Stichting Derdengelden Voordegroei. Uiteraard wordt er hiervoor steeds een bevestigingsmail verzonden. Je investering kan vanaf dat moment echt beginnen.

Op welk rendement kan je rekenen? 

De reden waarom heel wat partijen tegenwoordig geïnteresseerd zijn om te investeren in het Nederlandse MKB heeft te maken met de aantrekkelijke rendementen die het oplevert. Op de website van Voordegroei kan je per investeringspositie meteen de rating en de rente ontdekken. De rating zorgt er gecombineerd met de gekoppelde rente voor dat je als investeerder kan rekenen op een goede indicatie van het risico dat verbonden is aan de lening in kwestie. In de regel geldt uiteraard dat, hoe hoger de rente is gelegen, des te hoger ook het risico op wanbetaling wordt. In principe is het zo dat je bij investeringen in bedrijven maandelijks twee verschillende soorten bedragen zal ontvangen, namelijk:

- De maandelijkse aflossing;
- De rente die wordt ontvangen op de geïnvesteerde bedragen;

Bovenstaande werkwijze geldt voor annuïtaire en voor lineaire leningen. Is er sprake van een aflossingsvrije lening? In dat geval zal er enkel en alleen maandelijkse rente worden ontvangen. Het verstrekte kredietbedrag zal in dat geval aan het einde van de looptijd in één keer worden terugbetaald. Wanneer je gaat investeren in bedrijven bij Voordegroei ontvang je de betaling voor de 22e van elke maand. Voor elke investeerder die zich aanmeldt bij Voordegroei geldt dat hij of zij over een persoonlijke omgeving komt te beschikken. In deze persoonlijke omgeving is heel wat belangrijke informatie terug te vinden. Denk hierbij aan:

- Een overzicht van je investeringen;
- De maandelijkse rente die wordt ontvangen;
- De eventuele aflossingen waarvan sprake is;

Bovenstaande zorgt er voor dat investeren in bedrijven via Voordegroei altijd ongelofelijk transparant is. Heb je nog nooit eerder geïnvesteerd in bedrijven en is de tijd nu aangebroken om daar verandering in te brengen? Dan zal je tot de conclusie komen dat Voordegroei zich uitstekend leent voor het uitvoeren van jouw eerste investeringen.

Hoe wordt jouw investering in bedrijven belast? 

Voor particulieren geldt dat investeringen die gebeuren door middel van MKB-leningen worden beschouwd als beleggingen waarvan de belasting van de waarde gebeurt in Box 3 voor de inkomstenbelasting. Het saldo dat hierbij dient te worden opgegeven vertegenwoordigt de volledige waarde van je investeringen op de eerste januari van het belastingjaar. Ben je een ondernemer en heb je er voor gekozen om je aan te melden bij Voordegroei voor een zakelijk account? In dat geval wordt het natuurlijk een ander verhaal.

Dan is het zo dat je het bedrag dat je hebt geïnvesteerd als vordering op de balans moet zetten. De rente die wordt ontvangen zal dan toegekend worden aan het bedrijfsresultaat. Voor IB-ondernemers valt ze in Box 1 en bij BV's komt ze onder de vennootschapsbelasting. Als investeerder ontvang je van Voordegroei een jaaropgaaf in het eerste kwartaal van het jaar. Deze kan dan worden gebruikt bij de aangifte.

Je weet altijd precies in welke onderneming je gaat investeren 

Heel wat mensen beschikken over extra kapitaal waarvoor ze op zoek zijn naar een oplossing. Het simpelweg op een spaarrekening plaatsen van dat kapitaal levert tegenwoordig zo goed als niets meer op. Het hoeft dan ook in het geheel niet te verbazen dat steeds meer mensen op zoek gaan naar andere potentieel interessante opportuniteiten. Investeren in bedrijven is zeker één van de mogelijkheden die je kan overwegen. Bovendien levert hiervoor een beroep doen op de mogelijkheden van Voordegroei een zeer interessant voordeel op.

Voorafgaand aan het uitvoeren van een investering in een bedrijf is het in de praktijk altijd belangrijk om het nodige onderzoek uit te voeren. Lang niet iedereen beschikt evenwel zomaar over voldoende kennis om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Indien je gebruik gaat maken van de mogelijkheden die Voordegroei voor jou in petto heeft hoeft dat ook helemaal niet. Dan is het namelijk zo dat de screening reeds door Voordegroei is gebeurd. Het resultaat tref je altijd aan in het investeringskansen onderdeel dat is terug te vinden in de website van deze partij. Zo kan je eigenlijk altijd met een gerust hart investeren in een bedrijf.

Voordegroei lenen

Investeren in bedrijven aan de hand van jouw persoonlijke voorkeuren 

Voor elke belegger of investeerder geldt dat hij of zij over een eigen risicoprofiel beschikt. Dat is ook logisch. Voordat je gaat investeren in een bepaald bedrijf zal je dan ook altijd precies willen weten welke risico's je loopt. Op basis hiervan kan je dan voor jezelf bepalen of de opbrengst opweegt tegen het risico of niet. De investeringsopportuniteiten die worden aangeboden worden altijd duidelijk weergegeven op de website van Voordegroei. Wanneer je deze verschillende opportuniteiten gaat bekijken zal je kunnen vaststellen dat ze steeds op een complete manier aan je worden voorgesteld. Dit betekent dat je nooit een sprong in het diepe zal maken. Je weet altijd precies in welk bedrijf je gaat investeren en wat je kan verwachten.

Investeren in bedrijven met verschillende risicoklassen 

In lijn met bovenstaande ligt het feit dat Voordegroei investeringsmogelijkheden aanbiedt in bedrijven met verschillende risicoklassen. Ook deze worden uiteraard steeds duidelijk aangegeven. Daarbij dient er natuurlijk aandacht te worden besteed aan het feit dat de opbrengst rechtstreeks afhankelijk is van de risicoklasse. Des te hoger de risicoklasse des te meer investeerders dat risico uiteraard ingedekt willen zien worden. Uiteraard spreekt het voor zich dat de opbrengsten wel kunnen variëren in de tijd. De rentes die worden aangeboden zullen dan ook niet altijd precies dezelfde zijn. Dat spreekt evenwel voor zich.

In ieder geval geldt voor iedereen die wenst te investeren in bedrijven dat hij of zij over een bepaald risicoprofiel beschikt. Door een beetje variatie in je investeringsportefeuille aan te brengen zal je echter kunnen vaststellen dat je de periodieke opbrengsten een aanzienlijke boost kan geven. Dit terwijl de minder risicovolle investeringen uiteraard altijd blijven zorgen voor een zekere mate aan bescherming. Hoe dan ook, ongeacht de eisen die jij stelt aan jouw investeringen in bedrijven, je zal kunnen vaststellen dat het aanbod met investeringsopportuniteiten van Voordegroei daar altijd aan tegemoet zal weten te komen.

Groot aantal succesvolle financieringen 

Vandaag de dag gaan heel wat mensen vanwege de lage spaarrente op zoek naar andere mogelijkheden om hun vermogen te laten renderen. Steeds vaker wordt er daarvoor gekeken in de richting van investeringen in het Nederlandse MKB. Dat lijkt evenwel eenvoudiger gezegd dan gedaan. Hoe begin je daar namelijk mee? En vooral hoe weet je zeker dat je niet in de val trapt en je zuurverdiende centen in een onderneming stopt die niet het beste voor heeft met haar investeerders? Een partij als Voordegroei kan je op dit vlak uitstekend van dienst zijn.

Door de jaren heen is deze partij er dan ook sterk in geslaagd om een groot aantal bedrijven van de voor hun vereiste financiering te voorzien. Voor de groei van hun onderneming is het zo dat steeds meer bedrijfseigenaren op zoek gaan naar geïnteresseerde investeerders. In principe wordt er op deze manier voor allebei de betrokken partijen een interessante meerwaarde gerealiseerd. In eerste instantie ontvangt het bedrijf natuurlijk meer kapitaal. Dit kapitaal kan ze gaan aanwenden om nieuwe investeringen te doen die nodig zijn voor de verdere groei van de onderneming. Ook is het op deze manier mogelijk om hun huidige marktpositie verder te versterken en daar profiteer jij als investeerder uiteraard mee van.

Ben jij ook geïnteresseerd om te gaan investeren in bedrijven en ben je daarvoor op zoek naar een efficiënte en betrouwbare oplossing? Dan kan gebruikmaken van de mogelijkheden van Voordegroei zeker de moeite waard zijn. Op de pagina 'Investeringskansen' op de website van deze partij tref je altijd een actueel overzicht aan met de bedrijven waarin je kan investeren. Hierbij kan je steeds opvolgen hoeveel kapitaal er nog is vereist om de financiering daadwerkelijk te kunnen verstrekken en hoeveel jij dus met andere woorden als investeerder eventueel nog zou kunnen bijdragen. Per bedrijf wordt ook steeds een kleine omschrijving geplaatst zodat je in grote lijnen weet wat de onderneming precies doet en waarvoor ze mogelijks de (extra) financiering nodig heeft.

Hoeveel kost investeren in bedrijven jou bij Voordegroei? 

Voordegroei fungeert uiteraard als tussenpartij tussen jou als investeerder en het bedrijf waarin je wenst te investeren. Dit heeft als gevolg dat je er rekening mee dient te houden dat er een deel van je rendement richting Voordegroei zal vloeien. Deze kosten worden gebruikt voor het uitvoeren van de screenings van de bedrijven, het draaiende houden van het platform, etc. In tegenstelling tot wat je misschien in eerste instantie zou vermoeden is het zo dat deze kosten slechts een zeer geringe impact zullen hebben op jouw opbrengsten.

Over de investering die je doet zal gedurende de looptijd maandelijks een deel van de lening die nog niet werd afgelost worden worden ingehouden. Het gaat hierbij om een percentage van 0,08 procent. De inhouding van deze kosten gebeurt volledig automatisch op het moment dat de maandelijkse rentebetaling plaatsvindt. Zou je hier graag een voorbeeld van willen hebben? Dat is uiteraard perfect mogelijk. We gaan er voor dit voorbeeld even vanuit dat je kiest voor een investering van 10.000 euro. Voor deze investering wordt er gekozen voor een krediet met een looptijd van drie jaar die lineair wordt afgelost. Tijdens de eerste maand zal je in dit geval een bedrag van 0,08 procent betalen over de 10.000 euro. Dit betekent dat er 8 euro aan kosten worden betaald. Wanneer het krediet voor de helft is terugbetaald en er nog slechts 5.000 euro resteert zullen de kosten uiteraard reeds behoorlijk zijn gezakt. Van de oorspronkelijke kost van 8 euro blijft er dan nog 4 euro aan kosten per maand over, etc.

Naarmate er meer is afgelost van de initieel verstrekte lening zullen de kosten dus aanzienlijk komen te dalen. De hoogste kosten worden hoe dan ook altijd aan het begin van de kredietperiode betaald.

Blijf op de hoogte van de evolutie van het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd 

De actuele status van de investering die je hebt gedaan en het bedrag dat nog openstaat is altijd op te volgen in je persoonlijke omgeving bij Voordegroei. Het spreekt evenwel voor zich dat je als investeerder wellicht ook graag een update zal willen ontvangen vanuit het bedrijf waar je, je zuurverdiende centen aan hebt toevertrouwd. Dat gebeurt ten minste één keer per jaar. Bovendien is het zo dat je eveneens één keer per jaar een jaaroverzicht ontvangt van Voordegroei. Deze kan je dan gebruiken voor jouw belastingaangifte.

Laat je vermogen groeien door te investeren in een bedrijf!

De huidige financiële en economische omstandigheden op de markt zorgen er voor dat niet alleen mensen, maar ook zakelijke partijen steeds meer interesse vertonen in investeringen in bedrijven. Door te investeren kan je niet alleen rekenen op een aantrekkelijk rendement, daarnaast bepaal je in grote lijnen volledig zelf welke risico's je wenst te lopen. Door jouw investeringen te doen via een partij als Voordegroei zal je verder kunnen vaststellen dat je altijd op een veilige en verantwoorde manier kan investeren.

Het mag dan ook duidelijk zijn, ben jij reeds enige tijd op zoek naar een manier om jouw vermogen te laten groeien? Wil je tegelijkertijd ook MKB-bedrijven kunnen helpen bij het realiseren van hun groei? Dan zal je kunnen vaststellen dat het benutten van de mogelijkheden die Voordegroei voor jou in petto heeft zeker de moeite meer dan waard is.

voordegroei

Algemene informatie

Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Tel: +31 (0)20 5040475
Mail: info@voordegroei.nl
KvK: 63175517
BTW: 8551.24.702.B.01

U bent hier: Home > Zakelijke lening > Voordegroei