Geld lenen is niet zomaar iets wat je dagelijks doet. Maar je staat er gelukkig niet alleen voor. Er zijn diverse instanties in Nedrland en Belgie waar je als consument terecht kunt voor juridisch advies over geld lenen, achtergrondinformatie of het indienen van een klacht. Op deze pagina vindt u meer informatie over diverse instanties en toezichthouders die u meer kunnen vertellen over geldzaken, geld lenen, klachten en informatie over alles wat met geld te maken heeft voor zowel de consument als de geldverstrekker. Meer informatie of een geldverstrekker betrouwbaar is leest u in dit artikel.


KIFIDKlachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) is een erkende geschilleninstantie voor de financiële dienstverlening in Nederland. Heb je een vervelende ervaring opgedaan tijdens het afsluiten van een lening? Dan kun je hier een klacht indienen over de lening- of kredietverstrekker. De meeste aanbieders zijn hier ingeschreven en hebben een registratienummer gekregen. De Ombudsman Financiële Dienstverlening behandeld de klachten. Indien bemiddeling onmogelijk is, dan pakt De Geschillencommissie deze op.

 

 


Wijzer in GeldzakenWijzer in Geldzaken is in het leven geroepen door het ministerie van Financiën, met het doel financiën in Nederland in goede banen te leiden. Met name het beheer en uitgeven van geld onder consumenten staat centraal. De website geeft goede tips over het al dan niet afsluiten van een lening. Daarnaast vind je er waardevolle informatie over het BKR en hoe om te gaan met schulden. Ook studenten kunnen er veel te weten komen over het studieleen stelsel. Overweeg je een lening af te sluiten? Bekijk Wijzer in Geldzaken dan eens.

 

 


BKRHet Bureau KredietRegistratie (BKR) is in Nederland de instantie waar alle leningen van alle Nederlanders worden geregistreerd. Het BKR is er om er voor te zorgen dat u niet zomaar overal leningen kunt afsluiten en beschermd u voor de mogelijkheid om te diep in de schulden te geraken. Kredietverstrekkers controleren altijd uw BKR registratie om te kijken of u een lening kunt krijgen en bepalen aan de hand van uw BKR status of u de aangevraagde lening krijgt aangeboden of niet. Meer uitleg over de BKR registratie vindt u op onze pagina over “lenen met een BKR registratie”

 

 


FSMA De Autoriteit voor Financiele diensten en Markten (FSMA) is in Belgie de instantie die streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van finaciele consumenten en naar integere financiele markten. U vindt op de website alle informatie die u als klant nodig hebt over geld lenen, hypothelen, klachten en waarsachuwingen omtrent geldzaken en geldleningen.

 

 

 


AFM De Autoriteit Financiele Markten (AFM) is in Nederland  de toezichthouder voor de financiële markten in Nederland. De AFM handhaaft de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet handhaving Consumentenbescherming, de Pensioenwet en de Wet toezicht accountantsorganisaties. De AFM houdt o.a. toezicht op leningverstrekkers. Bij een overtreding kan de AFM maatregelen treffen en boetes opleggen. De AFM werkt nauw samen met De Nederlandsche Bank tijdens het constateren van overtredingen en het overwegen van te nemen maatregelen.

 

 


CKBDe Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen aan inwoners van België.

 

 


 

U bent hier: Home > Alles over geld lenen > Juridisch advies en hulp bij geld lenen